روش تدریس پشتیبانی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

سلام  یک خبر مهم      تصمیم گرفتم نوبت دوم یک روش تدریس ویژه که خودم ابداع کردم رو به اجرا بذارم بعد از چند سال کار به روش گروهی و آزمایشی و درگیری با معایب این روشها روشی رو میخوام به اجرا بذارم که همه ....... 

خلاصه   در این روش خبری از سرگروه و سرپرست نیست  و هر کلاس فقط 3 پشتیبان داره این سه نفر علاوه بر اینکه باید نمره عالی دا شته باشن باید تو انتخابات کلاس هم رای بیارن  به این 3 نفر اختیارات  زیادی داده میشه و......... بقیه باشه سر کلاس می گم

فقط خواستم از الان خبر داده باشم تا درست  با هم رقابت کنین

با آرزوی موفقیت در آزمون علوم تجربی نوبت اول یا حق

/ 3 نظر / 22 بازدید
امیرحسن میرزاپور

[وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک]

علیرضا فریدونی

IM ALIREZA FEREIDOONI.IM OLDEN STUDENT ترجمه:من هستم علیرضا فریدونی.دانش آموز سابق. امیدوارم در سال جدید با دانش آموزانی نظیر میرزاپور کنار بیاید. حتما به وبلاگم بیایید از سایت این مدرسه نرم افزار های بهتر.به روز تر.ایمن.پرسرعت را دارا می باشد[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

علیرضا فریدونی

امید وارم حتما با میرزاپور کنار بیایید چون مسئله ی مهمی.[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]