:: 2:41 ::  نویسنده : نژادعلی
 
نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله اول (مدرسه) شماره 2سال سوم
     
دانش آموزان عزیز لطفاً به نکات زیر توجه کنید :
   1- مجموع سؤالات این مرحله 15 سؤال تستی است.
   2- زمان پاسخگویی به این آزمون 15 دقیقه می باشد.
   3- گزینه های مناسب هر سؤال را انتخاب کنید سپس روی گزینه پاسخگویی کلیک نمایید.
   4- سؤالات نمره منفی دارند. (هر 3 جواب غلط یک جواب درست را حذف می کند)
   5- پس از پاسخگویی به سؤالات می توانید کارنامه و پاسخ تشریحی سؤالات را دریافت نمایید.
 
1- در شکل مقابل با صرف نظر از اصطکاک و وزن قرقره ها نیروی لازم برای بالا آوردن وزنه 100 نیوتونی چقدر است؟
الف: 300N
ب: 100N
ج: 50N
د:  25N
 
2- در شکل مقابل اگر جرم چرخ و محور 10 کیلوگرم باشد. نیروی F برای متعادل نگه داشتن چرخ و محور برابر است با:
r=10Cm                            R= 30Cm                                        g = 10 N/kg
الف:  100N
ب: 150N
ج: 200N
د: 300N
 
3- در شکل مقابل برای بالا بردن وزنه 500 نیوتونی روی سطح شیب دار 120 نیوتون نیروی محرک لازم است. هنگامی که جسم به بالای سطح شیب دار می رسد. نیروی محرک چند ژول کار انجام می دهد.
الف:72
ب: 360
ج:300
د: 1500
 
4- در شکل مقابل وزن هر یک از قرقره های C و B برابر 5 نیوتون و وزن قرقره A برابر 15 نیوتن می باشد. برای آن که وزنه 585 نیوتنی را در حال تعادل نگه داریم. نیروی F چند نیوتن باید باشد؟
الف: 100N
ب:150N
ج: 200N
د:300N
 
5 - کدام جفت عنصر زیر نسبت به هم ایزوتوپ هستند؟
                                          
 
  الف:                    ب:                            ج:                     د:      
 
6- اگر اتمی 17پروتون و 18 نوترون داشته باشد، کدام گزینه درباره ی آن درست است؟
 
                                                       
 
        الف:                    ب:              ج:                 د:               
 
7- یک سال زمینی کدام سیاره از یک روز آن کمتر است؟
الف: عطارد
ب: زهره
ج: زحل
د: اورانوس
  
8- فراوانی گیاهان گلدار در کدام دوره بیشتر است؟
الف:پرکابرین
ب: پالئوزوئیک
ج: مزوزوئیک
د: سنوزوئیک
 
9- در شکل زیر نقاط Aو B به ترتیب کدام از قطب های آهن ربا می باشد.
الف:S-N
ب:N-N
ج: S-S
د: N-S
 
10- یک الکتروسوکوپ را به روش القا و با شانه پلاستیکی باردار کرده ایم. اگر یک میله شیشه ای باردار را به آن نزدیک کنیم ورقه های الکتروسکوپ ...
الف:از هم دور می شوند
ب:به هم نزدیک می شوند
ج:ابتدا نزدیک و سپس دور می شوند
د:ابتدا دور و سپس نزدیک می شوند
 
11-دو مولکول اتیلن C2H4 تحت فشار قرار داد و به C4H8تبدیل می کنیم. در نتیجه این عمل
الف: مولکول ها منقبض شده اند
ب: فاصله بین آنها کم شده است
ج: ترکیب شده اند
د:تغیر فیزیکی رخ داده است
 
12- اسید ها با کدام ماده ی زیر واکنش نمی دهند؟
الف: اسید ها
/ 0 نظر / 6 بازدید