جمعه 28 بهمن 1390(بازدید ),
 
:: 2:20 ::  نویسنده : نژادعلی

 

غذا و آزمایش های مربوط به آن:
غذاها به سه گروه هیدراتهای کربن،چربی هاوپروتئین ها تقسیم می شوند.
یک انسان سالم باید رژیم غذایی کامل،متوازن ومتناسب با سن ،فعالیت وجنس خود داشته باشد.
غذا در بدن تحت تاثیرآنزیم ها از مولکول های درشت به مولکول های کوچک تشکیل دهنده خود تبدیل می شود.
فقط مولکول های کوچک شامل آب،ویتامین ها ونمک ها می توانند از دیواره دارای خاصیت جذب انتخابی عبور نمایند.
در تدریس این مبحث:
 می توان از چند نوع غذا همراه با تصاویر آن ها بهره گرفت و از دانش آموزان خواست تا ضمن دسته بندی آنها،نقش هر گروه را بیان نمایند.
.
1.لیپید ها-چربی ها:با مقوا شکل های متفاوتی برای اسید های چرب و گلیسرول درست نموده و با قرار دادن آنها کنار هم مولکول لیپید میسازیم وبه آنها یاد آور می شویم که هر چه طول رشته بلند تر باشد چربی حاصل حالت جامد تری خواهد داشت.
 
2.هیید رات های کربن:یک نخود می تواند در این جا نقش یک مونو ساکارید را داشته باشد؛پس با قرار دادن دو واحد کنار هم یک دی ساکارید(قند معمولی) وبا قرار دادن تعدادی واحد یک پلی ساکارید (نشاسته)ساخته ایم.
 
3.پروتیین ها:با مقوا شکل های متفاوتی ایجاد کرده و با نخ و سوزن آنها را به هم وصل می کنیم تا دانش آموزان ضمن مدل سازی با مولکول پروتیین آشنا شوند.
حال به دانش آموزان اجازه می دهیم تا با یک قیچی محل های اتصال را جدا نمایند و هر مولکول بزرگ را به اجزای سازنده آن تبدیل نمایند .(اثر آنزیم و عمل گوارش)
راه شناسایی غذاها:
غذا را ابتدا به صورت محلول در آب درآ ورده وسپس:
به محلول مقداری هیدروکسید سدیم افزوده،سپس کمی سولفات مس روی آن میریزیم؛بنفش شدن رنگ محلول نشانه وجود پروتئین است.
به محلول ید اضافه می کنیم.ایجاد رنگ آبی تیره نشانه وجود ید است.
به غذای حل شده در آب مقداری محلول بندیکت اضافه کرده مخلوط را به آرامی به مدت یک دقیقه حرارت داده،پدید آمدن رسوب سبز یا قهوه ای نشانه وجود قند است.(قند های احیا کننده)
مقداری از غذا را روی کاغذ می مالیم،پیدا شدن لکه ی شفاف وجود چربی در غذا را تایید می کند.
 
/ 0 نظر / 9 بازدید