علوم تجربی شاهد مهدیزاده نیا

آموزشی تفریحی

http

کار انرژی را منتقل می کند       هر چیز که حرکت کند انرژی دارد         انرژی می تواند ذخیره شود   

                   

 

مقدار کل انرژی ثابت می ماند           بدن ما به انرژی نیاز دارد            منابع انرژی می توانند تمام شوند  

                

 

منابع انرژی می توانند جایگزین شوند                   دما                              گرما  

             


 

       انتقال گرما

| ۱۳٩٢/٦/٢٢ | ٦:٠٢ ‎ب.ظ | مهدی نژادعلی نظرات () |

Design By : shotSkin.com